V zmysle zákona o politických stranách strana NaS-ns oznamuje, že neprijala na svoju  činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku,t.j.v roku 2021 od žiadneho darcu sumu vyššiu, ako je minimálna ...
Politická strana Národ a Spravodlivosť - naša strana neprijala v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j.v roku 2020 žiadne príspevky na činnosť peňažným darom, alebo členským príspevkom, ktorých suma ...
Politická strana Národ a Spravodlivosť - naša strana neprijala v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j.v roku 2019 žiadne príspevky na činnosť peňažným darom, alebo členským príspevkom, ktorých suma ...
Politická strana Národ a Spravodlivosť - naša strana neprijala v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j.v roku 2018 žiadne príspevky na činnosť peňažným darom, alebo členským príspevkom, ktorých suma ...
V zmysle zákona o politických stranách strana NaS-ns oznamuje, že neprijala na svoju  činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku od žiadneho darcu sumu vyššiu, ako je minimálna mzda pre ...
Po takmer štyroch rokoch strana Národ a Spravodlivosť – naša strana si stojí za tvrdením, že Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity je zbytočný a stojí daňových poplatníkov nemalé finančné ...
Strana Národ a Spravodlivosť – naša strana s presvedčením tvrdí, že projekt multikulturalizmu zlyhal na plnej čiare. Ukážkovým dôkazom toho sú teroristické útoky vo Francúzsku, či nedávne udalosti z ...
Po zvážení všetkých skutočností, okolností a reálnych možností sme sa rozhodli, že strana Národ a Spravodlivosť nebude kandidovať v marcových voľbách do NR SR samostatne, ani na kandidátnej listine ...
Strana Národ a Spravodlivosť – naša odmieta prijímanie migrantov na základe kvót, ktoré vyšli z Európskej únie. Tieto kvóty strana považuje za diktát Bruselu proti vôli občanov jednotlivých členských ...
Dnes si pripomíname 16. výročie bombardovania Juhoslávie vojskami NATO, bezprecedentného a cinického porušenia medzinárodného práva zo strany USA a ich vojensko-politického nástroja NATO.
media/slideshowii/img/nophoto.png
Oznámenie
V zmysle zákona o politických stranách strana NaS-ns oznamuje, že neprijala na svoju  činnosť ...
media/slideshowii/img/nophoto.png
Vyhlásenie o financovaní ...
Politická strana Národ a Spravodlivosť - naša strana neprijala v predchádzajúcom kalendárnom roku, ...
media/slideshowii/img/nophoto.png
Vyhlásenie o financovaní ...
Politická strana Národ a Spravodlivosť - naša strana neprijala v predchádzajúcom kalendárnom roku, ...
media/k2/items/src/725ab2e5536ce3eac0a8dd17d083ff4e.jpg
Oznámenie politickej ...
Politická strana Národ a Spravodlivosť - naša strana neprijala v predchádzajúcom kalendárnom roku, ...
Vyhlasenie k výročnej ...
V zmysle zákona o politických stranách strana NaS-ns oznamuje, že neprijala na svoju  činnosť ...
media/k2/items/src/f7abac252ae5ed68121b92ba7a669d87.jpg
Pollákov úrad ...
Po takmer štyroch rokoch strana Národ a Spravodlivosť – naša strana si stojí za tvrdením, že Úrad ...
media/k2/items/src/0e09527b0f5edaa60cf5702119e6a0a2.jpg
Národ a Spravodlivosť: ...
Strana Národ a Spravodlivosť – naša strana s presvedčením tvrdí, že projekt multikulturalizmu ...
media/k2/items/src/464131a32be92db1eb03bd70266fdd38.jpg
Národ a Spravodlivosť ...
Po zvážení všetkých skutočností, okolností a reálnych možností sme sa rozhodli, že strana Národ a ...
media/k2/items/src/1d36d23b156ead252433d4ce2c21c387.jpg
Migranti nebudú ...
Strana Národ a Spravodlivosť – naša odmieta prijímanie migrantov na základe kvót, ktoré vyšli z ...
media/k2/items/src/7f2cd38b7681e6e2ef83b5a7a5385264.jpg
JUHOSLÁVIA BOLA SKÚŠKA ...
Dnes si pripomíname 16. výročie bombardovania Juhoslávie vojskami NATO, bezprecedentného a ...
Penzijný systém

V rámci penzijného systému je očividné, že pokým prevažná väčšina populácie má nízke príjmy, ani druhý pilier nepomôže navýšiť budúce dôchodky na švajčiarsku úroveň.

Poľnohospodárstvo

Osobitnú oblasť predstavuje poľnohospodárstvo. Je to nielen typický slovenský fenomén napriek deštrukcii, ku ktorej došlo v 90. rokoch, ale je to kľúčový faktor udržania regionálneho rozvoja, vidieckeho obyvateľstva a komplexného zachovania krajiny.

Kľúčové problémy Slovenska v súčasnosti a v budúcnosti
  •