Národ a Spravodlivosť nepôjde do volieb v roku 2016

Rate this item
(4 votes)

Po zvážení všetkých skutočností, okolností a reálnych možností sme sa rozhodli, že strana Národ a Spravodlivosť nebude kandidovať v marcových voľbách do NR SR samostatne, ani na kandidátnej listine Národnej Koalície.

Strana Národ a Spravodlivosť bude voliť a podporovať stranu SMER-SD a k tomuto kroku vyzveme našich členov, voličov a sympatizantov.  Máme výhrady k niektorým rozhodnutiam strany SMER-SD (napr. NATO) a činnosti časti jej nominantov. Súčasná situácia vo svete, ale najmä v Európe je však taká vážna, že akékoľvek zásadné zmeny a experimenty po parlamentných voľbách by mohli ohroziť stabilitu, národnoštátne záujmy a bezpečnosť Slovenskej republiky.

Osobné ambície, egoizmus, honor, populistické programy a sľuby niektorých politických strán by mali preto nahradiť rozvaha, pokora a absolútna zodpovednosť voči našej vlasti a jej strategickým záujmom. Akceptujeme, že SMER-SD je v súčasnosti jedinou relevantnou politickou stranou na Slovensku, ktorá je spôsobilá zodpovedne obhajovať oprávnené stanoviská a národné záujmy našej republiky.