V obci Lomnička 2/3 občanov nemôže voliť! Prevažne tu žijú Rómovia.

Rate this item
(3 votes)

Je mnoho projektov z fondov EÚ, ktoré majú napomáhať k lepšej životnej situácií Rómov na Slovensku. Projekty z fondov EÚ majú okrem iného napomáhať k integrovaniu Rómov medzi bežnú spoločnosť. Ja tvrdím, že tieto projekty nepomáhajú ale rozmaznávajú Rómov a vytvárajú im priestor na populačnú explóziu.

 Na Slovensku existuje obec, ktorej obyvateľstvo je zrejme najmladšie na Slovensku. K roku 2011 skoro 2/3 občanov tvorili obyvatelia do 19 rokov. V číslach je to 1 667 z 2 680 obyvateľov pod 19 rokov. Je to obec Lomnička a snáď asi nemusím nejako špeciálne zdôrazňovať, že sa jedná o obec, ktorej väčšina obyvateľstva je rómskej populácie. 

Vo veku 0 až 4 roky v tejto obci bolo v roku 2011 až 462 obyvateľov. Je normále (inde na Slovensku), že väčšina obyvateľov obce, mesta má právo voliť, t. j. dosiahli minimálne 18 rokov. V obci Lomnička má právo voliť iba cca 1/3 obyvateľov. Tu vidíme, že populačná explózia Rómov je nebezpečná.

Namiesto toho, aby sme fondy z EÚ využili na to, aby skutočne pomohli Rómom, my im radšej postavíme domy, ktoré po pár rokoch vyzerajú ako zrúcaniny. Ja preto tvrdím, že je potrebné, aby v Bruseli niekto povedal nahlas a zreteľne, aká je situácia na Slovensku. Nemôžeme predsa do rómskej problematiky sypať peniaze ako do čiernej diery! Preto, ako kandidátka za poslankyňu do Európskeho parlamentu budem vždy presadzovať spravodlivosť a rovnosť. Pretože Slovensko potrebuje viac byty pre mladé rodiny ako byty pre tých, ktorí si ich nevážia. Na záver len toľko, že asi máme smolu, keď sme sa nenarodili ako Rómovia, pretože na byt, dom a pozemok si musíme zobrať hypotéku. Iní to majú zadarmo.

Martina Slovíková (kandidátka na poslankyňu EP za Národ a Spravodlivosť)