Ľuboslav Krasňan: Odvolávam sa na odkaz Milana Hodžu

Rate this item
(7 votes)

Odvolávam sa na odkaz Milana Hodžu: “slobodu a bezpečnosť malých národov môže zaručiť jedine federácia”.

 

Nemecko po druhej svetovej vojne prebralo myšlienku Milana Hodžu a začalo pracovať na ovládnutí Európy mierovou formou a upravilo si ju do podoby, ktorej sa chcel Hodža vyhnúť.

Podľa Hodžu sa po skončení vojny mala vytvoriť federácia, ktorú malo tvoriť osem štátov – štyri slovanské a štyri neslovanské. Išlo o Poľsko, ČSR, Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Juhosláviu a Grécko.

Vznik stredoeurópskej federácie by mal zamedziť mocenským tlakom zasahovať do tohto priestoru, vytvoriť silný bezpečnostný pilier, na ktorom by sa mohla stavať celoeurópska spolupráca. Len jednotná a silná stredná Európa sa môže efektívne zapojiť do celoeurópskej politiky, inak sa stáva obeťou veľmocenských chúťok veľkých štátov. Len spôsobom vytvorenia stredoeurópskej federácie dokážeme účinne zabrániť Nemecku, aby získalo hegemóniu v strednej Európe alebo aby dosiahlo vedúce postavenie v Európe.

So slobodnou, zjednotenou strednou Európou, s podporou Ruska, ktoré podporí európsku a medzinárodnú spoluprácu, bude Nemecko iba silným partnerom, ale nie diktátorom. Bez slobodnej strednej Európy niet záruky, že Európu neovládne totalitárny imperializmus.

ddd