Národné ciele a spravodlivé riešenia

Rate this item
(3 votes)

Od vstupu Slovenska do Európskej únie uplynulo 10 rokov. Sme v schengenskom priestore, máme spoločnú európsku menu a čerpáme eurofondy v určenom rozsahu. Slovensko sa podieľa na dočasnom a trvalom eurovale. Naša vstupenka do EÚ však bola príliš drahá.

 

Čo na Slovensku malo hodnotu a produkovalo zisk sa sprivatizovalo, rozkradlo a najmä nevýhodne predalo zahraničným subjektom. Za finančné prostriedky získané z privatizácie štátneho majetku a predaja strategických podnikov sme nedokázali zrealizovať ani výstavbu diaľnice z Bratislavy do Košíc. Naše poľnohospodárstvo smeruje ku kolapsu a potravinová sebestačnosť Slovenska je najnižšia v EÚ. Naše skutočné platy a dôchodky patria medzi najnižšie v EÚ. O našom zdravotníctve nerozhodujú odborníci, ale obchodníci. Na stratégii zahraničných investorov stojí a padá ekonomika Slovenska. Zákonodarná a výkonná moc nedokázala zabezpečiť plnohodnotný život všetkým obyvateľom štátu. Dane, sankcie a úsporné opatrenia sa stali "istotami", ktoré občanom Slovenska garantuje štát. Za tento stav nesie zodpovednosť každá naša vláda bez ohľadu na politickú orientáciu.

Nesúhlasím s vyjadreniami našich politikov, že sme po 10 rokoch v EÚ vyrástli a zosilneli.

1) Medzi členskými štátmi EÚ existujú veľké rozdiely v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V Európskom parlamente navrhnem, aby sa na znížení týchto rozdielov priamo angažovala EÚ, ktorá si túto povinnosť neplní.

2) V Európskom parlamente navrhnem, aby sa prioritne riešila rovnaká minimálna mzda pre občanov všetkých štátov eurozóny a venovala sa zvýšená pozornosť ich dôchodkovému zabezpečeniu.

3) V Európskom parlamente budem v rámci novej poľnohospodárskej politiky EÚ presadzovať spravodlivejšie rozdeľovanie dotácii a dôrazne budem kritizovať rozhodnutia, ktoré budú smerovať k ďalšej likvidácii poľnohospodárstva na Slovensku.

4) V Európskom parlamente budem zásadne obhajovať naše národné záujmy. Slovenská republika nemôže za žiadnych okolností stratiť svoju identitu a suverenitu v medzinárodných vzťahoch. Ďalšie ústupky liberálom, kozmopolitom a globalistom sú neprijateľné.

5) V Európskom parlamente budem aktívne podporovať vznik politického zoskupenia poslancov zo slovanských štátov.

6) V Európskom parlamente navrhnem zníženie poslaneckých platov europoslancov a platov ich asistentov o 50%. Solidárnosť je treba aplikovať v praxi a nie o nej len rozprávať.

Ďakujem všetkým voličom za pozornosť a priazeň. Ing.Martina Demová - kandidátka na poslankyňu Európskeho parlamentu.