Vyhlásenie o financovaní strany

Rate this item
(0 votes)

Politická strana Národ a Spravodlivosť - naša strana neprijala v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j.v roku 2019 žiadne príspevky na činnosť peňažným darom, alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením , ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.