Blog

Penzijný systém

V rámci penzijného systému je očividné, že pokým prevažná väčšina populácie má nízke príjmy, ani druhý pilier nepomôže navýšiť budúce dôchodky na švajčiarsku úroveň.

Poľnohospodárstvo

Osobitnú oblasť predstavuje poľnohospodárstvo. Je to nielen typický slovenský fenomén napriek deštrukcii, ku ktorej došlo v 90. rokoch, ale je to kľúčový faktor udržania regionálneho rozvoja, vidieckeho obyvateľstva a komplexného zachovania krajiny.

Kľúčové problémy Slovenska v súčasnosti a v budúcnosti
  •